Prijavnica Pasavček
Prijavnice

Vprašalniki
PROJEKT PASAVČEK

S tem vprašalnikom želimo ugotoviti, kako otroci iz vaše vrtčevske skupine oz. vašega oddelka ocenjujejo projektno delo, ki ste ga v vrtcu / šoli izpeljali skupaj z njimi in njihovimi starši. Informacije pridobite na osnovi usmerjenega pogovora s celotno skupino otrok in na tej osnovi izpolnite vprašalnik.

Za vse, ki nimajo dostopa do spleta, lahko učitelji/vzgojitelji tukaj natisnete vprašalnik, jim ga razdelite in nam nato izpolnjene vprašalnike pošljete na spodnji naslov: AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Za ogled ali tiskanje prijavnice potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki je verjetno že nameščen na vašem računalniku. Če ga še nimate, ga lahko dobite s klikom na povezavo: http://get.adobe.com/reader/.

Referenčna številka:
1. Koliko otrok promet zanima?
Povprašajte otroke in označite izbran odgovor.
Večino skupine
Polovico skupine
Manjšino skupine
Nikogar
2. Koliko otrok se rado vozi z avtomobilom?
Povprašajte otroke in označite izbran odgovor.
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
3. Česa v prometu se otroci bojijo?
Povprašajte otroke in odgovore zapišite spodaj.
4. Na kaj morajo biti otroci v avtomobilu pozorni?
Povprašajte otroke in odgovore zapišite spodaj.
5. Koliko otrok ima v avtomobilu otroški varnostni sedež?
Povprašajte otroke in njihovo število zapišite spodaj.
6. Koliko otrok se med vožnjo pripenja v otroški varnostni sedež?
Povprašajte otroke in spodaj zapišite število vedno pripetih otrok, ter število otrok, ki se pripenja samo včasih oziroma nikoli.
Vedno:
Včasih:
Nikoli:
7. Koliko otrok spomni svoje starše, da se morajo starši / drugi odrasli pripeti z varnostnim pasom?
Povprašajte otroke in označite izbran odgovor.
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
8. Kaj so si otroci zapomnili od vašega projekta?
Povprašajte otroke in pri vsakem področju označite ustrezen odgovor. Pri presoji si lahko pomagate z morebitnimi izjavami otrok oz. njihovim vedenjem zapisanim v oklepajih.
Pozitiven odnos do uporabe otroških varnostnih sedežev
(radi se usedejo v sedež, tako so bolj varni…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Poznavanje otroških varnostnih sedežev
(so različni sedeži, pomembno je, koliko si velik in težek…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Namestitev otroških varnostnih sedežev
(namestimo jih zadaj, morajo biti pritrjeni, ne smejo se premikat…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Pripenjanje otrok
(pripet pred vožnjo, pazit, da pas ne tišči ali da ga sploh ne čutiš…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev
(sem gledal, kako namesti in pritrdi sedež, vedno se pripnem…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Značilnosti otroških prometnih nesreč
(tudi otroci smo udeleženi v nesrečah, nekateri otroci niso pripeti, nekateri otroci zadaj stojijo, nekateri sedijo na sprednjih sedežih…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu
(včasih nas je strah gostega prometa, nekateri tečejo čez cesto…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Poznavanje zakonskih določb
(moram biti pripet, moram sedeti v sedežu, lahko plačamo kazen, če nisem pripet in otroškem sedežu…):
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
Drugo (vpišite) :
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
9. Na kakšen način so otroci spoznavali otroške varnostne sedeže in pripenjanje ter vse, kar je bilo s tem povezano?
Povprašajte otroke in glede na njihove odgovore označite enega ali več spodaj navedenih odgovorov
Igra:
Preizkušanje sedežev:
Risanje:
Pripravljanje materialov:
Branje zgodb:
Pogovor:
Internet:
Drugo:
10. Kaj je bilo večini otrok pri projektu všeč?
Povprašajte otroke in glede na njihove odgovore označite enega ali več spodaj navedenih odgovorov.
Način dela:
Vsebine:
Priprava:
Izpeljava:
11. Ali so bili starši aktivno vključeni v izvajanje projekta?
Ustrezno označite
da
delno
ne (ne odgovarjate na spodnje vpr. 12)
12. Koliko otrokom je bilo všeč, ker so delali skupaj s starši?
Povprašajte otroke in označite izbran odgovor.
Večini skupine
Polovici skupine
Manjšini skupine
Nikomur
13. Koliko otrokom je všeč lik pasavčka?
Povprašajte otroke in spodaj zapišite število otrok, ki jim je pasavček zelo všeč, srednje všeč oziroma malo všeč.
Zelo:
Srednje:
Malo:
14. Ali otroci znajo razložiti namen pasavčka?
Povprašajte otroke in odgovore zapišite spodaj.
15. Koliko otrok ima med vožnjo pasavčka pripetega na varnostnem pasu ali kakšen drug pasavček izdelek vsak dan v avtu?
Povprašajte otroke in označite izbran odgovor.(če so ga že kje drugje pridobili)
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nihče
16. Ali je lik pasavčka otroke spodbudil k temu, da se bolj pogosto pripenjajo v otroški varnostni sedež?
Povprašajte otroke in označite izbran odgovor.
Večina skupine
Polovica skupine
Manjšina skupine
Nikogar
17. Koliko otrok je v skupini?
 otrok
18. Starost otrok v skupini
 let