Prijavnica Pasavček
Prijavnice

Vprašalniki
PROJEKT PASAVČEK

Spoštovani!

V letošnjem letu ste se skupaj z otroki vaše vrtčevske skupine oz. šolskim oddelkom vključili v projekt Pasavček, ki poteka pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj projekta je povečati osveščenost in informiranost splošne javnosti, še posebej otrok od 4-12 let oziroma njihovih staršev, o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo z avtomobilom.

Da bi lahko ocenili, ali so bili cilji doseženi, potrebujemo vašo pomoč, zato vas prosimo, da izpolnite priložene vprašalnike. Preden pričnete z reševanjem, pozorno preberite priložena navodila pri vsakem vprašanju.

Zaradi sledljivosti posameznih vprašalnikov smo prijavljenim dodelili referenčno številko, ki ste jo uporabili tudi pri prejšnjem izpolnjevanju vprašalnikov. Prosimo, če svojo referenčno številko vpišete v spodnjo rubriko.

Za vse, ki nimajo dostopa do spleta, lahko učitelji/vzgojitelji tukaj natisnete vprašalnik, jim ga razdelite in nam nato izpolnjene vprašalnike pošljete na spodnji naslov: AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Za ogled ali tiskanje prijavnice potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki je verjetno že nameščen na vašem računalniku. Če ga še nimate, ga lahko dobite s klikom na povezavo: http://get.adobe.com/reader/.

Referenčna številka:
Spol:
moški
ženski
Dopolnjena starost ob zadnjem rojstnem dnevu:  let
Prihajate iz ustanove:
vrtec
osnovna šola
drugo
Kje se nahaja vaša ustanova?
vas
večji kraj
mesto
manjši kraj
Število otrok v vaši vrtčevski skupini oz. oddelku:  otrok
Starost otrok v vaši skupini/oddelku?  let
Koliko let že delate v vrtcu / šoli?  let
Povprečno koliko ur letno namenite prometni vzgoji otrok v vaši skupini / oddelku?  ur
Ali ste že v preteklih letih sodelovali v projektu?
DA
NE
Koliko svojih otrok imate, koliko so stari?
1. otrok:
2. otrok:
3. otrok:
Nimam otrokPROJEKT PASAVČEK
Evalvacija projektnega dela v vrtcih in šolah za vzgojitelje in učitelje

S tem vprašalnikom želimo ugotoviti, kako ocenjujete projektno delo o otroških varnostnih sedežih, ki ste ga izvedli v vrtcu/šoli skupaj z otroki in njihovimi starši. Zanima nas vaše mnenje, zato vas prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja. Odgovori so zaupne narave in bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
1. Katere vsebine ste vključili v projekt in jih predstavili otrokom in staršem? Kakšen poudarek ste dali posameznim vsebinam?
Pripišite odstotke posamezni vsebini tako, da celota tvori 100 %.
Poznavanje vrst otroških varnostnih sedežev:  %
Namestitev otroških varnostnih sedežev:  %
Pripenjanje otrok:  %
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:  %
Značilnosti otroških prometnih nesreč:  %
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:  %
Informacije o zakonskih določbah:  %
Drugo :  %
2. Kako bi ocenili koristnost / uporabnost predstavljenih vsebin z vidika večje prometne varnosti?
Informacije o vrstah otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Pripenjanje otrok:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Informacije o zakonskih določbah:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Drugo :
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
3. Kako, po vašem mnenju, starši ocenjujejo koristnost / uporabnost predstavljenih vsebin z vidika večje prometne varnosti?
Informacija o vrstah otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Pripenjanje otrok:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Informacije o zakonskih določbah:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
Drugo :
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Ne morem presoditi
4. Katere didaktične pristope ste pri izvedbi projekta uporabili?
Možnih je več odgovorov. Izberite izbrane odgovore.
Kratko predavanje:
Demonstracija:
Predstavitev s pomočjo primerov:
Tiskano gradivo:
Plakate:
Pogovor:
Video:
Igre:
Drugo:  
5. Koliko časa ste potrebovali za...
Vpišite število ur.
Pripravo projekta – sami:   ur
Pripravo projekta – z drugimi vzgojiteljicami:   ur
Pripravo projekta – z otroki:   ur
Pripravo projekta – s starši:   ur
Izvedbo projekta:   ur
Drugo:   ur
6. Ali ste imeli za pripravo projekta dovolj časa?
Preveč
Dovolj
Premalo
7. Ali ste imeli za izvedbo projekta dovolj časa?
Preveč
Dovolj
Premalo
8. Kako bi organizacijsko ocenili pripravo projekta?
Zelo dobro
Dobro
Srednje
Slabo
Zelo slabo
9. Kako bi organizacijsko ocenili izvedbo projekta?
Zelo dobro
Dobro
Srednje
Slabo
Zelo slabo
10. S kakšnimi težavami ste se srečevali pri...
pripravi projekta:
izvedbi projekta:
11. Koliko ste pri pripravi in izvedbi projekta vključevali starše in otroke?
V določena polja vpišite delež njihove in vaše udeležbe v %, tako da celota za pripravo tvori 100% in ravno tako za izvedbo.
Starši - priprava:  %
Starši - izvedba:  %
Otroci - priprava:  %
Otroci - izvedba:  %
Vzgojitelj/učitelj - priprava:  %
Vzgojitelj/učitelj - izvedba:  %
12. Ali so se v projekt vključile tudi druge skupine/oddelki otrok in njihovi vzgojitelji/učitelji?
Da, število skupin:
Ne
13. Koliko so, po vašem mnenju, pridobili starši pri naslednjih vsebinah?
Pozitiven odnos do uporabe otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Poznavanje otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Pripenjanje otrok:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Poznavanju zakonskih določb:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Drugo :
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
14. Ali bodo starši, po vašem mnenju, kaj spremenili v svojem ravnanju?
Ustrezno izberite in utemeljitev zapišite na črto.
DA - Kaj
NE - Zakaj?
15. Koliko so, po vašem mnenju, pridobili otroci pri naslednjih vsebinah?
Pozitiven odnos do uporabe otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Poznavanje otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Pripenjanje otrok:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Poznavanje o zakonskih določbah:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
Drugo :
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Ne morem presoditi
16. Ali bodo otroci, po vašem mnenju, kaj spremenili v svojem ravnanju?
Ustrezno izberite in utemeljitev zapišite na črto.
DA - Kaj
NE - Zakaj?
17. Prosimo, če ocenite, koliko bodo po vašem mnenju te informacije in spoznanja prispevala k večji prometni varnosti pri otrocih, starših in vzgojiteljicah/učiteljicah.
Otroci:
Zelo veliko
Veliko
Srednje
Malo
Zelo malo
Ne morem presoditi
Starši:
Zelo veliko
Veliko
Srednje
Malo
Zelo malo
Ne morem presoditi
Vzgojitelji / učitelji:
Zelo veliko
Veliko
Srednje
Malo
Zelo malo
Ne morem presoditi
18. Prosimo, če ocenite napredek pri sebi v smislu znanja, spretnosti in veščin, ki ste jih pridobili na naslednjih področjih.
Pozitiven odnos do otroških varnostnih sedežev in njihove pravilne uporabe:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Spretnosti namestitve in uporabe otroških varnostnih sedežev:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Poznavanje zakonskih določb:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Prometna varnost otrok:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Značilnosti otroka v prometu:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Komunikacija med vrtcem/šolo in starši:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Projektno delo:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Didaktični pristopi:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Sodelovanje v timu:
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
Drugo :
Velik
Povprečen
Majen
Zelo majhen
19. Prosimo, če ocenite strokovno podporo (organizatorji) v različnih fazah sodelovanja z nosilci projekta
Priprava projekta:
Zelo dobra
Dobra
Srednja
Slaba
Zelo slaba
Izvedba projekta:
Zelo dobra
Dobra
Srednja
Slaba
Zelo slaba
Evalvacija projekta:
Zelo dobra
Dobra
Srednja
Slaba
Zelo slaba
20. Kaj ste pri strokovni podpori pogrešali oz. kaj bi posebej pohvalili?
Odgovor na kratko zapišite spodaj.
21. Prosimo, če ocenite organizacijsko podporo (dostava materiala, pripomočkov) v različnih fazah sodelovanja.
Priprava projekta:
Zelo dobra
Dobra
Srednja
Slaba
Zelo slaba
Izvedba projekta:
Zelo dobra
Dobra
Srednja
Slaba
Zelo slaba
Evalvacija projekta:
Zelo dobra
Dobra
Srednja
Slaba
Zelo slaba
22. Kaj ste pri organizacijski podpori pogrešali oz. kaj bi posebej pohvalili?
Odgovor na kratko zapišite spodaj.
23. Ali bi radi še kaj dodali?
Odgovor na kratko zapišite spodaj.