Prijavnica Pasavček
Prijavnice

Vprašalniki
PROJEKT PASAVČEK

Spoštovani!

Vrtčevska skupina oz. oddelek, ki ga obiskuje vaš otrok, se je letos vključil v projekt PASAVČEK, ki poteka pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj projekta je povečati osveščenost in informiranost splošne javnosti, še posebej otrok od 4-12 let oziroma njihovih staršev, o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo z avtomobilom.

Da bi lahko ocenili, ali so bili cilji doseženi, potrebujemo vašo pomoč, zato vas prosimo, da izpolnite priložene vprašalnike. Preden pričnete z reševanjem, pozorno preberite priložena navodila pri vsakem vprašanju.

Zaradi sledljivosti posameznih vprašalnikov vam je vzgojitelj/učitelj dodelil svojo referenčno številko, ki ste jo uporabili tudi pri prejšnjem izpolnjevanju vprašalnikov.

Prosimo vas, da zapišete nekaj vaših osebnih podatkov, ki jih bomo uporabili izključno v raziskovalne namene.

Za vse, ki nimajo dostopa do spleta, lahko učitelji/vzgojitelji tukaj natisnete vprašalnik, jim ga razdelite in nam nato izpolnjene vprašalnike pošljete na spodnji naslov: AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Za ogled ali tiskanje prijavnice potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki je verjetno že nameščen na vašem računalniku. Če ga še nimate, ga lahko dobite s klikom na povezavo: http://get.adobe.com/reader/.

Referenčna številka:
Spol:
moški
ženski
Dopolnjena starost ob zadnjem rojstnem dnevu:  let
Kje živite?
vas
večji kraj
mesto
Stopnja izobrazbe?
osnovna šola
srednja šola
visoka/višja šola/univerza...
Koliko svojih otrok imate, koliko so stari?
1. otrok:
2. otrok:
3. otrok:PROJEKT PASAVČEK
Evalvacija projektnega dela v vrtcih/šolah za starše

S tem vprašalnikom želimo ugotoviti, kako ocenjujete projektno delo o otroških varnostnih sedežih, ki ga je v vrtcu/šoli skupaj z otroki in z vami, starši, izvedel vzgojitelj / učitelj. Vaši odgovori so za nas zelo pomembni, zato vas prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja. Odgovori so zaupne narave in bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
1. Ali ste bili aktivno vključeni v izvajanje projekta Pasavček?
da
delno
ne (smiselno ne odgovarjate na vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo projekta)
2. Kako bi ocenili zanimivost predstavljenih vsebin v projektu?
Informacije o vrstah otroških varnostnih sedežev:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Pripenjanje otrok:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Informacije o zakonskih določbah:
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
Drugo :
Zelo zanimiva
Zanimiva
Nezanimiva
Zelo nezanimiva
3. Kako ocenjujete koristnost / uporabnost naslednjih vsebin z vidika večje prometne varnosti?
Informacija o vrstah otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Pripenjanje otrok:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Informacije o zakonskih določbah:
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
Drugo :
Zelo koristna
Koristna
Malo koristna
Nekoristna
4. Kako ocenjujete metode dela, ki so jih vzgojitelji/učitelji uporabili pri izvedbi projekta?
Odlično
Zelo dobro
Dobro
Slabo
Zelo slabo
5. Kako bi ocenili dolžino / trajanje projekta?
Preveč časa
Dovolj časa
Premalo časa
Izrazito premalo časa
6. Kako ocenjujete organizacijo projekta?
Odlično
Zelo dobro
Dobro
Slabo
Zelo slabo
7. Kako bi ocenili svojo vključenost pri izpeljanem projektu?
Preveč sem bil/a vključen/a
Ravno prav sem bil/a vključen/a
Premalo sem bil/a vključen/a
8. Kako ocenjujete vaše sodelovanje z vzgojitelji/učitelji pri izpeljanem projektu?
Odlično
Zelo dobro
Dobro
Slabo
Zelo slabo
9. Kako bi ocenili vključenost otrok pri projektu?
Preveč so bili vključeni
Ravno prav so bili vključeni
Premalo so bili vključeni
10. Ali lahko ocenite, koliko ste pridobili pri naslednjih vsebinah?
Pozitiven odnos do uporabe otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Poznavanje otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Namestitev otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Pripenjanje otrok:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Značilnosti otroških prometnih nesreč:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Poznavanje o zakonskih določbah:
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Drugo :
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
11. Katera od zgoraj navedenih spoznanj boste uporabljali v vsakodnevnem življenju in na kakšen način?
Odgovor na kratko zapišite spodaj.
12. Ali lahko ocenite, koliko so vaši otroci pridobili pri naslednjih vsebinah?
Pozitiven odnos do uporabe otroških varnostnih sedežev
(radi se usedejo v sedež, tako so bolj varni…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Poznavanje otroških varnostnih sedežev
(so različni sedeži, pomembno je, koliko si velik in težek…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Namestitev otroških varnostnih sedežev
(namestimo jih zadaj, morajo biti pritrjeni, ne smejo se premikat…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Pripenjanje otrok
(pripet pred vožnjo, pazit, da pas ne tišči ali da ga sploh ne čutiš…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Spretnosti za namestitev in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev
(sem gledal, kako namesti in pritrdi sedež, vedno se pripnem…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Značilnosti otroških prometnih nesreč
(tudi otroci smo udeleženi v nesrečah, nekateri otroci niso pripeti, nekateri otroci zadaj stojijo, nekateri sedijo na sprednjih sedežih…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Značilnosti otrok in njihovo ravnanje v prometu
(včasih nas je strah gostega prometa, nekateri tečejo čez cesto…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Poznavanje zakonskih določb
(moram biti pripet, moram sedeti v sedežu, lahko plačamo kazen, če nisem pripet in otroškem sedežu…):
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
Drugo (vpišite) :
Veliko
Dovolj
Malo
Nič
13. Kaj od tistega, kar so otroci pridobili pri projektnem delu, bodo po vašem mnenju uporabljali vsak dan?
Odgovor na kratko zapišite spodaj.
14. Kaj od tistega, kar ste vi pridobili v projektnem delu, boste zahtevali od svojih otrok?
Odgovor na kratko zapišite spodaj.
15. Prosimo, če ocenite, koliko bodo, po vašem mnenju, ta spoznanja prispevala k večji prometni varnosti pri otrocih, starših in vzgojiteljih / učiteljih.
Otroci sedežev:
Zelo veliko
Veliko
Srednje
Malo
Zelo malo
Ne morem presoditi
Starši:
Zelo veliko
Veliko
Srednje
Malo
Zelo malo
Ne morem presoditi
Vzgojitelji / učitelji:
Zelo veliko
Veliko
Srednje
Malo
Zelo malo
Ne morem presoditi