Prijavnica Pasavček
Prijavnice

Vprašalniki
PROJEKT PASAVČEK

Spoštovani!

Vrtčevska skupina oz. oddelek, ki ga obiskuje vaš otrok, se je letos vključil v projekt PASAVČEK, ki poteka pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa AVP - Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj projekta je povečati osveščenost in informiranost splošne javnosti, še posebej otrok od 4-12 let oziroma njihovih staršev, o pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo z avtomobilom.

Da bi lahko ocenili, ali so bili cilji doseženi, potrebujemo vašo pomoč, zato vas prosimo, da izpolnite priložene vprašalnike. Za sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnikov vas bomo ponovno prosili še enkrat v aprilu 2011.

Preden pričnete z reševanjem, pozorno preberite priložena navodila pri vsakem vprašanju.

Zaradi sledljivosti posameznih vprašalnikov vam je vzgojitelj/učitelj dodelil šifro, ki si jo prosim zapomnite, saj jo boste potrebovali tudi pri kasnejšem izpolnjevanju vprašalnikov.

Prosimo vas, da zapišete nekaj vaših osebnih podatkov, ki so anonimni in jih bomo uporabili izključno v raziskovalne namene.


Za vse starše, ki nimajo dostopa do spleta, lahko učitelji/vzgojitelji tukaj natisnete vprašalnik, jim ga razdelite in nam nato izpolnjene vprašalnike pošljete na spodnji naslov: AVP - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

Za ogled ali tiskanje prijavnice potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki je verjetno že nameščen na vašem računalniku. Če ga še nimate, ga lahko dobite s klikom na povezavo: http://get.adobe.com/reader/.

1. Osebni podatki.
Šifra:
Vprašalnik izpolnjujete::
PRED pričetkom aktivnosti
MED aktivnostmi
PO izvedenih aktivnostih
Spol:
moški
ženski
Dopolnjena starost ob zadnjem rojstnem dnevu:  let
Kje živite?
vas
večji kraj
mesto
Stopnja izobrazbe::
osnovna šola
srednja šola
visoka/višja šola/univerza...
Koliko otrok imate in koliko so stari?
1. otrok:
2. otrok:
3. otrok:
Nimam otrokPROJEKT PASAVČEK
Preizkus znanja o otroških varnostnih sedežih in jahačih - STARŠI

Pred vami je nekaj vprašanj in nalog, ki se nanašajo na poznavanje in ustrezno uporabo ter namestitev otroških varnostnih sedežev v avtomobilih. Vprašanja, kjer je navedenih več možnih odgovorov, rešujete tako, da obkrožite črko pred odgovorom, za katerega menite, da je pravilen. Pravilen je samo en odgovor. Pri nekaterih vprašanjih so priložena dodatna navodila za reševanje. Odgovori so zaupne narave in bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
1. Podatki o prijavi Pasavček.
Referenčna št.:
Šifra:
2. Kako se morajo v Sloveniji otroci voziti v osebnih avtomobilih?
Tako kot odrasli.
Tako, da so starosti primerno zavarovani v otroških varnostnih sedežih ali s pripomočki, ki omogočajo uporabo običajnih varnostnih pasov.
Tako, da jih starši držijo v naročju in so pripeti z varnostnim pasom.
Ni posebnih predpisov o vožnji otrok.
3. Kje v osebnem avtomobilu so lahko nameščeni otroški varnostni sedeži?
Le na zadnjem sedežu.
Le na sprednjem sedežu.
Na sprednjem ali zadnjem sedežu.
4. Do kdaj morajo biti otroci med vožnjo pripeti v otroških varnostnih sedežih?
Do 4. leta oziroma višine 90 cm.
Do 8. leta oziroma višine 110 cm.
Do 12. leta oziroma višine 150 cm.
Do 14. leta oziroma višine 160 cm.
5. Trk pri 50 km/h je enak skoku iz višine
3 m
14 m
50 m
6. Kakšne so minimalne zahteve za varnost otroškega varnostnega sedeža?
Če je preizkušen po zahtevah predpisanih s homologacijo ECE in ustreza otrokovi teži.
Če je primerno velik in otrok udobno sedi v njem ter je narejen iz trpežnih materialov.
Če se sklada z barvo avtomobila.
Če je preizkušen na testu Zveze potrošnikov.
7. Kako je treba pritrditi otroške varnostne sedeže?
Priviti na podvozje.
Priviti na sedež.
S tritočkovnim varnostnim pasom.
Položiti na sedež.
Z isofix pritrditvijo.
8. Otroški varnostni sedeži oz. jahači za otroke so označeni z oranžnimi nalepkami ali všitki. Primer nalepke je na spodnji sliki. Kaj pomenijo posamezne oznake?
Odgovore vpišite v označena prazna polja.
ECE44/04:
universal:
9 - 36 kg:
E1:
9. V katero smer morajo biti obrnjeni in na katerem sedežu so lahko nameščeni otroški varnostni sedeži posameznih skupin?
Za dojenčke do 10. meseca starosti (do 13 kg):
v smeri vožnje, spredaj
v smeri vožnje, zadaj
v nasprotno smer, spredaj
v nasprotno smer, zadaj
Za otroke do 4. leta starosti (do 18 kg):
v smeri vožnje, spredaj
v smeri vožnje, zadaj
v nasprotno smer, spredaj
v nasprotno smer, zadaj
Jahači (za otroke do 12. leta starosti):
v smeri vožnje, spredaj
v smeri vožnje, zadaj
v nasprotno smer, spredaj
v nasprotno smer, zadaj
10. Na kaj je treba paziti pri jahačih/jahačih z naslonom?
Da gre varnostni pas čez trebuh.
Da gre varnostni pas čez otrokovo ramo in boke
Da varnostni pas ščiti vrat.
Da so noge fiksirane s pasom.
11. Kako mora biti speljan varnostni pas pri jahačih/jahačih z naslonom?
Nad nasloni za roke oziroma vodili.
Čez trebuh.
Pod nasloni za roke oziroma vodili.
12. Kako vidimo, kdaj je otrok prerasel otroški varnostni sedež?
Ko otrokova ramena presežejo vrh vpetja naramničnih pasov.
Ko mu je sedež pretesen.
Ko je nad otrokovo glavo manj kot 20 cm sedeža oz. ko otrokova glava preraste vrh sedeža.
13. Kako močno morajo biti zategnjeni pasovi pri namestitvi otroka v otroški varnostni sedež?
Ohlapno, da ne tišči otroka.
Dovolj tesno, da težko potisnemo prst med pas in telo.
Pasovi se zategnejo avtomatično.
14. Ali je smiseln nakup rabljenih otroških varnostnih sedežev?
Da, če so dobro ohranjeni.
Praviloma da, saj jih otroci hitro prerastejo.
Praviloma ne, ker sedeži starejši od 5 let niso več dovolj varni.PROJEKT PASAVČEK
Samoporočano vedenje in stališča do uporabe varnostnega pasu za starše

Pred vami je nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vožnjo z avtomobilom, pripenjanje z varnostnim pasom in uporabo otroških varnostnih sedežev. Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja. Vprašanja oziroma posamezne trditve pozorno preberite in nanje odgovorite tako, da obkrožite številko/črko ob izbranem odgovoru. Odgovori so zaupne narave in bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
1. Kako pogosto se vozite z osebnim avtomobilom?
vsak dan
tri do petkrat na teden
dva do trikrat tedensko
vsaj enkrat tedensko
redkeje
ne vozim (ne odgovarjate na naslednja vprašanja 2, 3)
2. Ali ima vozilo, ki ga najpogosteje vozite, vgrajene varnostne pasove?
samo spredaj
spredaj in zadaj
nima pasov
3. Kako pogosto ste pri vožnji svojega vozila pripeti z varnostnim pasom?
Prosimo, da odgovorite iskreno.
Na avtocestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na glavnih cestah med mesti:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na lokalnih cestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
V naseljih:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
4. Ali ste bili v zadnjih treh letih denarno ali na kakšen drug način kaznovani, ker niste uporabljali varnostnega pasu?
NE
DA,samo denarna kazen.
DA, denarna in/ali druga oblika kazni.
5. Kolikšna je verjetnost, po vašem mnenju, da bodo policisti na vsakodnevni vožnji preverjali/nadzorovali ali ste pripeti med vožnjo (nadzor uporabe varnostnih pasov)?
vedno
zelo pogosto
pogosto
včasih
redko
nikoli
6. Kadar v svojem avtu vozite otroke do vključno 5 leta starosti, kako pogosto jih pripnete v otroške varnostne sedeže ali jahače?
Prosimo, da odgovorite iskreno.
Na avtocestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na glavnih cestah med mesti:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na lokalnih cestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
V naseljih:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Drugo:
nikoli ne vozim otrok(a) te starosti
7. Kadar v svojem avtu vozite otroke v starosti 6 do 12 let, kako pogosto jih pripnete v otroške varnostne sedeže ali jahače?
Prosimo, da odgovorite iskreno.
Na avtocestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na glavnih cestah med mesti:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na lokalnih cestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
V naseljih:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Drugo:
nikoli ne vozim otrok(a) te starosti
8. Kadar v svojem avtu vozite otroke starejše od 12 let, kako pogosto so pripeti z varnostnim pasom?
Prosimo, da odgovorite iskreno.
Na avtocestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na glavnih cestah med mesti:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Na lokalnih cestah:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
V naseljih:
Vedno
Zelo pogosto
Pogosto
Včasih
Redko
Nikoli
Drugo:
nikoli ne vozim otrok(a) te starosti
9. Ali ste bili v zadnjih treh letih denarno ali na kakšen drug način kaznovani, ker vaš otrok v avtu ni bil ustrezno pripet oziroma nameščen v ustreznem otroškem varnostnem sedežu?
NE
DA,samo denarna kazen.
DA, denarna in/ali druga oblika kazni.
Nikoli ne vozim otrok(a)
10. Kolikšna je verjetnost, po vašem mnenju, da bodo policisti na vsakodnevni vožnji preverjali / nadzorovali, ali je vaš otrok pripet oziroma nameščen v ustreznem varnostnem sedežu (nadzor uporabe otroških varnostnih sedežev)?
vedno
zelo pogosto
pogosto
včasih
redko
nikoli
11. Spodaj je zapisanih nekaj trditev v zvezi z varnostnimi pasovi. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, v kolikšni meri se z njo strinjate.
Pri vsaki trditvi izberite odgovor, ki najbolj ustreza vašem mnenju.
Če vozite previdno, varnostni pasovi pravzaprav niso potrebni.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Pri večini prometnih nesreč varnostni pasovi zmanjšajo nevarnost hudih poškodb voznikov in potnikov.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Če nisem pripet z varnostnim pasom, se počutim manj prijetno, kot bi mi nekaj manjkalo.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Obstaja nevarnost, da v primeru nesreče ne bom mogel odpeti varnostnega pasu.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Otroke stare do 12 let je potrebno pripenjati v posebne otroške varnostne sedeže ali jahače.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Smiselno je kupovati rabljene otroške varnostne sedeže, saj jih otroci hitro prerastejo.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Kazen za neuporabo varnostnega pasu je nesmiselna.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Otroka je potrebno že od malega navajati na uporabo varnostnega pasu.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Najbolj zanesljivo informacijo o varnostnem pasu/ otroškem varnostnem sedežu dobimo v trgovini s sedeži.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Otroški varnostni sedeži so predragi.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Pomembno je, da vztrajamo, da je otrok pri vsaki vožnji pripet.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Otrok je med vožnjo dovolj varen, če ga držimo v naročju.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Otroške varnostne sedeže potrebujejo le najmlajši otroci.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam
Starši so dolžni poskrbeti za varnost svojih otrok med vožnjo.:
Zelo se strinjam
Precej se strinjam
Ne strinjam se preveč
Sploh se ne strinjam